VNPlUGIN_Particle

 

 

ویدئوی آموزشی چگونگی استفاده از سیستم پارتیکل در برنامه وی ان پلاگین – زبان فارسی
با استفاده از این ابزار قادر خواهید بود افکت هایی مانند فواره آب و یا موارد مشابه را شبیه سازی کنید