VNPLUGIN_WATER_DROPS

VNPLUGIN_WATER_DROPS

      ویدئوی آموزشی چگونگی ایجاد قطرات آب بر روی اجسام با استفاده از پیش فرض های پارتیکل در برنامه وی ان پلاگین – زبان فارسی

VNPlUGIN_Particle

VNPlUGIN_Particle

    ویدئوی آموزشی چگونگی استفاده از سیستم پارتیکل در برنامه وی ان پلاگین – زبان فارسی با استفاده از این ابزار قادر خواهید بود افکت هایی مانند فواره آب و یا موارد مشابه را شبیه سازی کنید

VNPLUGIN_Scatter

VNPLUGIN_Scatter

    ویدئوی آموزشی چگونگی استفاده از پراکنده کردن اجسام با استفاده از پارتیکل سیستم در برنامه تریدی مکس – زبان فارسی

Find and remove RayTrace

Find and remove RayTrace

Find and remove RayTrace script By run this script, all sections having RayTrace are removed from materials. Note that materials having RayTrace often slow render time and in some cases, when they are converted to the Proxy, make disorders in render and close 3ds Max windows. ………………………………Download Script………………………………